Шемиже чедип алыр дизе

Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми суурнуң чурттакчыларынга орук, аргыжылга айтырыглары эң берге бооп турар. Чазаглыг орук-биле чиик автомашина чорууру черле нарын, дески эвес сай-даштыг болганындан, чолаачылар дүрген халдып шыдавас.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков