1200 ажыг дүнеки номчукчулар чыглып турган

Апрель 21-де Россияның номчукчулары «Библио дүн» деп чурт деңелдиг акцияга киришкен. Республиканың А.С Пушкин аттыг Национал библиотеказы база «Библио дүнге» хөй санныг номчукчуларын хаара тудуп, онза-солун хемчеглерни эрттирген. Кол сорулгазы – чурттакчы чонну номчулгага сонуургалын оттурары болган. 6 дугаар эртип турар акцияга 1000 ажыг кижи киришкен.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков