1200 ажыг дүнеки номчукчулар чыглып турган

Апрель 21-де Россияның номчукчулары «Библио дүн» деп чурт деңелдиг акцияга киришкен. Республиканың А.С Пушкин аттыг Национал библиотеказы база «Библио дүнге» хөй санныг номчукчуларын хаара тудуп, онза-солун хемчеглерни эрттирген. Кол сорулгазы – чурттакчы чонну номчулгага сонуургалын оттурары болган. 6 дугаар эртип турар акцияга 1000 ажыг кижи киришкен.


 

26.01.22

– Из-за пандемии Шагаа рекомендовано проводить в онлайн формате


– Зимовка скота в Туве проходит без потерь


-Республику посетили представители Красноярской филармонии


• Архив выпусков
 

26.01.22

– Тывада бир хонукта коронавирус аараан кижилерниң саны 300 чоокшулап эгелээн


– Школалар дистанциялыг өөредилгеже шилчий берген


– Бот идепкейниң ачызында 5 ажылчын олуттар тургустунган


• Архив выпусков