1200 ажыг дүнеки номчукчулар чыглып турган

Апрель 21-де Россияның номчукчулары «Библио дүн» деп чурт деңелдиг акцияга киришкен. Республиканың А.С Пушкин аттыг Национал библиотеказы база «Библио дүнге» хөй санныг номчукчуларын хаара тудуп, онза-солун хемчеглерни эрттирген. Кол сорулгазы – чурттакчы чонну номчулгага сонуургалын оттурары болган. 6 дугаар эртип турар акцияга 1000 ажыг кижи киришкен.


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков