«Газельдер» 20 рубль төлевирни негеп турар

Интернет четкизинге Кызылдың маршруттуг таксилери, май 11-де, аргыжылга өртээн 20 рубльга өстүрерин чедип алыры-биле ажылын соксадырынын дугайында медээ дыргын тарай берген. Ынчалза-даа ук медээ бадыткаттынмайн барган. Ажыл соксадыышкыны демдеглеттинмээн. Найысылалдың эрге-чагыргазы чолаачыларнын бригадирлери-биле ужуражып турган.


 

16.06.24

 • Глава Тувы поручил проверить аккарицидную обработку мест массового отдыха

 • В Туве продлили особый противопожарный режим

 • Проект «Время героев» поддержат Фондом президентских грантов

 • • Архив выпусков
   

  16.06.24

 • Тывада өртке удур онза чурумну узадыр

 • Чуртталга черлеринге онза байдал медеглекчилерин салыр

 • «Элээр суур» төлевилелге 6 суму киржир күзелин илереткен

 • • Архив выпусков