«Газельдер» 20 рубль төлевирни негеп турар

Интернет четкизинге Кызылдың маршруттуг таксилери, май 11-де, аргыжылга өртээн 20 рубльга өстүрерин чедип алыры-биле ажылын соксадырынын дугайында медээ дыргын тарай берген. Ынчалза-даа ук медээ бадыткаттынмайн барган. Ажыл соксадыышкыны демдеглеттинмээн. Найысылалдың эрге-чагыргазы чолаачыларнын бригадирлери-биле ужуражып турган.


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков