«Газельдер» 20 рубль төлевирни негеп турар

Интернет четкизинге Кызылдың маршруттуг таксилери, май 11-де, аргыжылга өртээн 20 рубльга өстүрерин чедип алыры-биле ажылын соксадырынын дугайында медээ дыргын тарай берген. Ынчалза-даа ук медээ бадыткаттынмайн барган. Ажыл соксадыышкыны демдеглеттинмээн. Найысылалдың эрге-чагыргазы чолаачыларнын бригадирлери-биле ужуражып турган.


 

23.03.23


-В Туве из-за распространения бруцеллёза проведут медосмотр чабанов


-Уже сейчас родителям стоит готовить документы в первые классы школ


-Власти усиливают борьбу с бюрократией в учебных заведениях страны


• Архив выпусков
 

23.03.23


-Тыва дайынчы машина-техниканы мөөңнеп турар


-Шумов алышкыларга тураскаалды тургузары-биле


-Кызылдың хоорай чагырыкчызының шаңналы дээш баг адарынга маргылдаа болур


• Архив выпусков