Колонияның «Ажык эжиктери»

Кызылдын оң талакы эриинде, шыңгыы режимнин эдип-чазаар колониязынга ажык эжиктер хүнү болган. 600 ажыг хоругдалда кижилерниң өг-булелери болгаш чоок кижилери ужуражып четкен.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков