Малчыннарның бир хүнү

Өвүр кожууннуң ажыл-ишчи малчын өг-бүлези кышты онча-менди ажып, мал бажының 90 хуузун камгалап алган. Амгы үеде Донгактарнын ог-булези шээр болгаш бода малын амы-хууда өстүруп, чайлаглаарынга белеткенип турар.


 

26.01.22

– Из-за пандемии Шагаа рекомендовано проводить в онлайн формате


– Зимовка скота в Туве проходит без потерь


-Республику посетили представители Красноярской филармонии


• Архив выпусков
 

26.01.22

– Тывада бир хонукта коронавирус аараан кижилерниң саны 300 чоокшулап эгелээн


– Школалар дистанциялыг өөредилгеже шилчий берген


– Бот идепкейниң ачызында 5 ажылчын олуттар тургустунган


• Архив выпусков