Медээ 03 05 17 вечер

03.05.17 Май 9-ка чедир каш хонук арткан. Тиилелге парадынының белеткели Кызылдың төвүнде уламчылап турар. Бо чылын чыскаалда – 1500 хире шеригжи организациялар болгаш эрге-хоойлу органнарының төлээлери киржир. Чаңчыл езугаар дайынчы техниканың парады база болур. Оон аңгыда 41-45 чылдарның үгер бооларының делгелгезин база ажыдар. Кызылдын чамдык хууда диш эмнелгелери Ада-Чурттуң Улуг Дайыныныё киржикчилеринге ачы-дузаны чедирген. Май […]


03.05.17

Май 9-ка чедир каш хонук арткан. Тиилелге парадынының белеткели Кызылдың төвүнде уламчылап турар. Бо чылын чыскаалда – 1500 хире шеригжи организациялар болгаш эрге-хоойлу органнарының төлээлери киржир. Чаңчыл езугаар дайынчы техниканың парады база болур. Оон аңгыда 41-45 чылдарның үгер бооларының делгелгезин база ажыдар.


Кызылдын чамдык хууда диш эмнелгелери Ада-Чурттуң Улуг Дайыныныё киржикчилеринге ачы-дузаны чедирген. Май 9 байырлалының бүдүүзүнде дайын хоочуннары Иван Митюк, Георгий Огнев оларга халас диштерни салып берген.


Апрель 29-та Красноярск хоорайга бүгү Россияның реабилитация болгаш интерактивтиг «Чогаадыкчы делгелге» деп мөөрейинге Тываның караа көрбес болгаш көөрү кошкак улустуң ниитилели киришкеш, чедиишкинниг чанып келген. «Чогаадыкчы делгелге» деп мөөрейге ансамбльдиң артистери тыва улустуң «Декей оо», «Ден, ден» деп ырыларын күүсеткеннер. «Бөлүктер» деп номинацияга 3-кү чергениң дипломунга төлептиг болганнар.


Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң үзел-бодалы-биле эгелээн ногаажыдылга айы уламчылап турар. Бо удаада найысылалдың чөөн талазында Тываның күрүне университединиң чаа корпузунуң чоок-кавы девискээринге ногаан өзүмнерни олуртур акцияны эрттирген. Университеттиң девискээрин хадыларлыг чараш сесерликчигеш кылдыр хуулдурар сорулга салдынган. Тускай технология езугаар белеткээн хөрзүннү ук девискээрге төп белеткээн, 10 ажыг хадыларны олурткан.


Эрзин кожууннуң Нарын суурга май 5-те Тываның Хөй-ниити палатазының Хүнү болуп эртер. Аңаа корум-чурум, аныяк өскенниң кижизидилгези, арагалаашкынга удур хемчеглер, кадык-чаагай өг-бүле дээш өске-даа чугула амыдыралчы айтырыгларны чугаалажыр. Билдингир башкы, хостуг хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери Өргелээр Ондар аныяк спортчулар-биле ужуражылганы эртирер, чүрек эмчизи Надежда Ооржак баштаан бөлүк эмчилер чонну хулээп алыр. 

21.06.21

-Дата досрочных выборов первого лица республики принята на заседании Верховного Хурала Тувы на шестой, завершающей весенней сессии.


-Владислав Ховалыг поручил руководителям дать сотрудникам выходной день в день вакцинации и при необходимости еще один день на отдых.


-Строящийся в Тоджинском районе мост получил дополнительное финансирование в 180 млн рублей.


-В Кызыле строятся 25 многоквартирных домов с общей площадью 60 тысяч квадратных метров.


• Архив выпусков
 

21.06.21

-«Чаңгыс демниг Россия» партиязы күскү болур соңгулдаларга киржир кандидаттарның даңзызын ажыткан.


-РФ-тиң Президентизи Владимир Путин удуртукчулар белеткээр дээди школаның доозукчуларынга байырны чедирген.


-Республикада «Чаа Сорук» деп губернатор төлевилели шалыпкын чоруп турар.


• Архив выпусков