Медээ 03 05 17 вечер

03.05.17 Май 9-ка чедир каш хонук арткан. Тиилелге парадынының белеткели Кызылдың төвүнде уламчылап турар. Бо чылын чыскаалда – 1500 хире шеригжи организациялар болгаш эрге-хоойлу органнарының төлээлери киржир. Чаңчыл езугаар дайынчы техниканың парады база болур. Оон аңгыда 41-45 чылдарның үгер бооларының делгелгезин база ажыдар. Кызылдын чамдык хууда диш эмнелгелери Ада-Чурттуң Улуг Дайыныныё киржикчилеринге ачы-дузаны чедирген. Май […]


03.05.17

Май 9-ка чедир каш хонук арткан. Тиилелге парадынының белеткели Кызылдың төвүнде уламчылап турар. Бо чылын чыскаалда – 1500 хире шеригжи организациялар болгаш эрге-хоойлу органнарының төлээлери киржир. Чаңчыл езугаар дайынчы техниканың парады база болур. Оон аңгыда 41-45 чылдарның үгер бооларының делгелгезин база ажыдар.


Кызылдын чамдык хууда диш эмнелгелери Ада-Чурттуң Улуг Дайыныныё киржикчилеринге ачы-дузаны чедирген. Май 9 байырлалының бүдүүзүнде дайын хоочуннары Иван Митюк, Георгий Огнев оларга халас диштерни салып берген.


Апрель 29-та Красноярск хоорайга бүгү Россияның реабилитация болгаш интерактивтиг «Чогаадыкчы делгелге» деп мөөрейинге Тываның караа көрбес болгаш көөрү кошкак улустуң ниитилели киришкеш, чедиишкинниг чанып келген. «Чогаадыкчы делгелге» деп мөөрейге ансамбльдиң артистери тыва улустуң «Декей оо», «Ден, ден» деп ырыларын күүсеткеннер. «Бөлүктер» деп номинацияга 3-кү чергениң дипломунга төлептиг болганнар.


Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң үзел-бодалы-биле эгелээн ногаажыдылга айы уламчылап турар. Бо удаада найысылалдың чөөн талазында Тываның күрүне университединиң чаа корпузунуң чоок-кавы девискээринге ногаан өзүмнерни олуртур акцияны эрттирген. Университеттиң девискээрин хадыларлыг чараш сесерликчигеш кылдыр хуулдурар сорулга салдынган. Тускай технология езугаар белеткээн хөрзүннү ук девискээрге төп белеткээн, 10 ажыг хадыларны олурткан.


Эрзин кожууннуң Нарын суурга май 5-те Тываның Хөй-ниити палатазының Хүнү болуп эртер. Аңаа корум-чурум, аныяк өскенниң кижизидилгези, арагалаашкынга удур хемчеглер, кадык-чаагай өг-бүле дээш өске-даа чугула амыдыралчы айтырыгларны чугаалажыр. Билдингир башкы, хостуг хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери Өргелээр Ондар аныяк спортчулар-биле ужуражылганы эртирер, чүрек эмчизи Надежда Ооржак баштаан бөлүк эмчилер чонну хулээп алыр. 

01.12.23


 • Тува провожает в последний путь Народного писателя РТ Эдуарда Байыровича Мижита

 • Глава Тувы провел совещание с генеральным консулом Монголии и губернатором Увс аймака

  • Сергей Грязнов третий год подряд стал лучшим пожарным Тувы

  • Архив выпусков
   

  01.12.23


 • Тываның Улустуң чогаалчызы Эдуард Байырович Мижитти сөөлгү оруунче үдежип турар

 • Тываның Баштыңы СФО-га одалга талазы-биле хуралга киришкен

  • Туберкулез талазы-биле байдал

 • • Архив выпусков