Медээ 16 05 17 вечер

16.05.17 Бо хүннерде Росгвардияның Тывада килдизиниң дыңнадып турары-биле, Тожу кожуунда ок-чемзектиң ниити хыналдазы уламчылавышаан. Тоора-Хем суурда аңныыр-тывыш ажыл-агыйының, «Азас» заповеднигиниң болгаш хууда чурттакчыларның ок-чемзекти хоойлуга дүүштур шыгжап турарын хынап турар. Ок-боога Чөпшээредилге төвүнүң инспекторлары дугаарлары дүүшпейн турар, аңгы бооларның кезектеринден чыгдынган ИЖ18Е маркалыг бир боону тып, хавырган. Ниитизи-биле , 120 өрегелерде шыгжаттынып турар хууда ок-боо, […]


16.05.17

Бо хүннерде Росгвардияның Тывада килдизиниң дыңнадып турары-биле, Тожу кожуунда ок-чемзектиң ниити хыналдазы уламчылавышаан. Тоора-Хем суурда аңныыр-тывыш ажыл-агыйының, «Азас» заповеднигиниң болгаш хууда чурттакчыларның ок-чемзекти хоойлуга дүүштур шыгжап турарын хынап турар. Ок-боога Чөпшээредилге төвүнүң инспекторлары дугаарлары дүүшпейн турар, аңгы бооларның кезектеринден чыгдынган ИЖ18Е маркалыг бир боону тып, хавырган. Ниитизи-биле , 120 өрегелерде шыгжаттынып турар хууда ок-боо, чемзектиң хыналдазын база чоруткан.


Вавилин ээтпээнде коммерциядан дашкаар дачалар эштежилгелери хүн-бүрүде Кызыл-Кара-Хаак оруунда оңгарларлыг орук участогунда аргыжып турарлар. Үрелик орук кезээнге септелгени кажан чорудары-чолаачыларны дүвүредип турар онза айтырыгларның бирээзи апарган.


Бай-Тайга кожуунда сарыг шажынның Көп-Сөөк хүрээзин ажыткандан бээр, бо чылын, 3 чыл бооп турар. 1914 чылда туттунган хүрээни 30 чылдарда, хувискаал үезинде узуткап, чок кылган. Чүс чыл эрткенде, хүрээни 2014 чылда РФ-тин Репин аттыг күрүне шаңналының лауреады Саая Көгел бодунуң акша-хөреңгизин киирип, база чонну эвиледеп тургаш, катап туттурган.


 

21.06.21

-Дата досрочных выборов первого лица республики принята на заседании Верховного Хурала Тувы на шестой, завершающей весенней сессии.


-Владислав Ховалыг поручил руководителям дать сотрудникам выходной день в день вакцинации и при необходимости еще один день на отдых.


-Строящийся в Тоджинском районе мост получил дополнительное финансирование в 180 млн рублей.


-В Кызыле строятся 25 многоквартирных домов с общей площадью 60 тысяч квадратных метров.


• Архив выпусков
 

21.06.21

-«Чаңгыс демниг Россия» партиязы күскү болур соңгулдаларга киржир кандидаттарның даңзызын ажыткан.


-РФ-тиң Президентизи Владимир Путин удуртукчулар белеткээр дээди школаның доозукчуларынга байырны чедирген.


-Республикада «Чаа Сорук» деп губернатор төлевилели шалыпкын чоруп турар.


• Архив выпусков