Медээ 22 05 17

22.05.17 Кызылдың аэропортунуң ужудуп, хондурар шөлүнде чаартылга ажылдары уламчылап турар. Амгы уеде, ниитизи-биле, 2700 метр оруктуң 1200 метр шөлүн долузу-биле кылыры арткан. Бүгү Россияның Улусчу фронтузунуң Тывада регионалдыг салбыры « үрелген оруктарнын картазы» деп хөй-ниитиниң аразынга Интернет четкизинге бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген. Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезинде Россияның маадырларының сесерлиин ажыткан. Танды кожуунга мал оорларын изии-биле туткан. […]


22.05.17

Кызылдың аэропортунуң ужудуп, хондурар шөлүнде чаартылга ажылдары уламчылап турар. Амгы уеде, ниитизи-биле, 2700 метр оруктуң 1200 метр шөлүн долузу-биле кылыры арткан.


Бүгү Россияның Улусчу фронтузунуң Тывада регионалдыг салбыры « үрелген оруктарнын картазы» деп хөй-ниитиниң аразынга Интернет четкизинге бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген.


Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезинде Россияның маадырларының сесерлиин ажыткан.


Танды кожуунга мал оорларын изии-биле туткан. Май 16-да Россияның ИХЯ-ның Танңы кожуунда муниципалитеттер аразында килдизинге херээжен кижи аъдын кулуну-биле кады оорга алысканын дыннаткан.


«Онкология диспансери» ажык эжиктер хүнүн эрттирген. Барык бүдүн хүннүн дургузунда Кызыл хоорайның болгаш кожууннарның 50 хардан өөрү назылыг чурттакчыларын эмчилер хүлээп алганнар.


Кызылдың епархиязы найысылалдың кудумчуларынга «крестилиг үнүүшкүннү» арага болгаш наркоманияга удур организастап эрттирген.


Тываның куруне филармониязынга «Тыва Джаз Бэнд биле Владимир Толкачев» деп концерт болуп эрткен.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков