Медээ 22 05 17

22.05.17 Кызылдың аэропортунуң ужудуп, хондурар шөлүнде чаартылга ажылдары уламчылап турар. Амгы уеде, ниитизи-биле, 2700 метр оруктуң 1200 метр шөлүн долузу-биле кылыры арткан. Бүгү Россияның Улусчу фронтузунуң Тывада регионалдыг салбыры « үрелген оруктарнын картазы» деп хөй-ниитиниң аразынга Интернет четкизинге бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген. Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезинде Россияның маадырларының сесерлиин ажыткан. Танды кожуунга мал оорларын изии-биле туткан. […]


22.05.17

Кызылдың аэропортунуң ужудуп, хондурар шөлүнде чаартылга ажылдары уламчылап турар. Амгы уеде, ниитизи-биле, 2700 метр оруктуң 1200 метр шөлүн долузу-биле кылыры арткан.


Бүгү Россияның Улусчу фронтузунуң Тывада регионалдыг салбыры « үрелген оруктарнын картазы» деп хөй-ниитиниң аразынга Интернет четкизинге бадылаашкынның түңнелдерин үндүрген.


Кызылдың Президентиниң кадеттер училищезинде Россияның маадырларының сесерлиин ажыткан.


Танды кожуунга мал оорларын изии-биле туткан. Май 16-да Россияның ИХЯ-ның Танңы кожуунда муниципалитеттер аразында килдизинге херээжен кижи аъдын кулуну-биле кады оорга алысканын дыннаткан.


«Онкология диспансери» ажык эжиктер хүнүн эрттирген. Барык бүдүн хүннүн дургузунда Кызыл хоорайның болгаш кожууннарның 50 хардан өөрү назылыг чурттакчыларын эмчилер хүлээп алганнар.


Кызылдың епархиязы найысылалдың кудумчуларынга «крестилиг үнүүшкүннү» арага болгаш наркоманияга удур организастап эрттирген.


Тываның куруне филармониязынга «Тыва Джаз Бэнд биле Владимир Толкачев» деп концерт болуп эрткен.


 

13.05.21

В Туве завершается окотная кампания


В республике зафиксированы 14 случаев выявления поддельных денежных знаков


Национальный музей Тувы готовится к проведению «Ночи музеев»


• Архив выпусков
 

13.05.21

Мөңгүн-Тайгада коронавирус чүгээртеп эгелээн


Чеди-Хөлдүң Хендерге сумузунда тыва эки турачы, ТАР үезинде 4 удаа шүүлген моге Бегзи-Хуурак Донгакка тураскаалды тургускан


ТР-ниң ИХЯ-зы байырлал хүннеринде корум-чурумнуң статистиказын дыннаткан


• Архив выпусков