Медээ 26 05 17

26.05.17 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага Россиянын Г.В Плеханов аттыг экономика университеди-биле ТР-ниң аразында кады ажылдажылганын дугайында дугуржулгага адын салган. Май 25-те ,кежээ, Кызылдың Магистральная кудумчузунга ВАЗ -21093 маркалыг автомашинаны башкарып чораан 19 харлыг чолаачы, орук кежип бар чыткан 2 чадаг кижини үстүрген түңнелинде, бирээзи 46 харлыг эр кижи чок болган. Кызылда май 28 — […]


26.05.17

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвага Россиянын Г.В Плеханов аттыг экономика университеди-биле ТР-ниң аразында кады ажылдажылганын дугайында дугуржулгага адын салган.


Май 25-те ,кежээ, Кызылдың Магистральная кудумчузунга ВАЗ -21093 маркалыг автомашинаны башкарып чораан 19 харлыг чолаачы, орук кежип бар чыткан 2 чадаг кижини үстүрген түңнелинде, бирээзи 46 харлыг эр кижи чок болган.


Кызылда май 28 — кызыгааржыларның профессионал байырлалының бертинде, төрээн чуртту камгалаар албан-хүлээлгениё дугайында аныяк өскенге тайылбыр ажылын чорудуп турар.


Бөгүн Россияда сайгарлыкчыларның хүнүн демдеглеп турар. Кызылда Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде ээлчеглиг Тываэкспо улетпур-будурулге ярмарказы ажыттынган. Сайгарлыкчыларга федералдыг болгаш республиканың яамы-ведомстволары, хыналда органнары тайылбыр-сүмелерни берип, хулээп алыышкыннарны чорудуп турар.


Росгвардиянын Тывада килдизинин дыннадып турары-биле, хууда чуртталга бажыннарында ончу-хоренги оорлаар чоруктарны эвээжедиири-биле профилакика ажылын куштелдирген. ТР-нин ИХЯ-да медээ Товунун сан-чурагайлары-биле Бо чылдын январь 1-ден апрель 31-ге чедир бажын-балгат иштинден оорлаан 166 барымдаалар буруткеттинген.


Дириг хөгжумнуң болгаш чүдүлгениң Үстүү-Хүрээ фестивалының организакчыларының дыңнадып турары-биле, Чадаана хоорайга июль 14-17 хүннерде фестивальды эрттирериниң дугайында шиитпирни хүлээп алган.


Тываның спортчулары ММА-ның шугуму-биле, июнь 17-де Кызылга болур бүгү делегей чергелиг маргылдаага белеткенип турар.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков