Чалыыларга дайын дугайында ырылар

Найысылалдың хоочуннар Чөвулели хоорайның №7 школазының өөреникчилери-биле ужурашкан. Өзүп олурар салгалдарга хоочуннар дайын чылдарынын ырыларын күүсеткен.


 

08.02.23


— Власти республики готовятся к весенним паводкам


-В столице плохо убирается снег на дорогах


-Аграрии Тувы ждут дополнительные корма для животноводческой отрасли


• Архив выпусков
 

08.02.23


-Статистика албаны айтырыышкынны чорудуп турар


-Эртемденнер чаа номнарын таныштырганнар


-Чадаг хоккей Ак-Довурактың ынак оюну апарган


• Архив выпусков