Чалыыларга дайын дугайында ырылар

Найысылалдың хоочуннар Чөвулели хоорайның №7 школазының өөреникчилери-биле ужурашкан. Өзүп олурар салгалдарга хоочуннар дайын чылдарынын ырыларын күүсеткен.


 

25.02.21

Шолбан Кара-оол дал ряд поручение социальному блоку правительства


Судебные приставы исследовали скорость сервиса по исполнительным производствам


В санаторий «Озеро Шира» направлено 106 детей из Тувы


• Архив выпусков
 

25.02.21

Кызылга дачаларга орук айыыл-халавын Чазак хыналдага алган


Мячылыг хоккейге Аксы-Барлык чемпион болган


Чөөн-Хемчикке «Чоннуң сүлдези» четкен

• Архив выпусков