Эрге-хоойлу Олимпиадазы

Тыванын куруне университединин юридиктиг факультединге эрге-хоойлу билиглеринин талазы-биле студентилер аразынга олимпиаданы эрттирген. Анаа 2-ги база 4-ку курстарнын студентилери киришкен. Келир уенин юристеринин билиглерин Кызылдын хоорай суду болгаш судьялар човулелинин кежигуннери хынаан. Допчузу-биле Мерген Ондарга сос.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков