Ажык чугаа. Буян Башкы ( эфир: 03.06.2017)

Май 26-дан июнь 24-ке чедир Тывага Ыдыктыг ай Сака Давааны эрттирген. Ыдыктыг ай дээрге чүл ол? Кижи бүрүзү бо айда бодун канчаар алдынарыл. Черле шажын чүдүлге бистерниң амыдыралывыска кайы-хире ужур-дузалыгыл, дээш оон-даа өске чүдүлгеге хамаарышкан айтырыгларны Буян башкы бо дамчыдылгага тайылбырлаар.


 

06.10.22


— Гуманитарный груз «Кызыл кош» отправился на Украину
— Мэрия Кызыла переносит гаражи под окнами многоэтажки
— В центре Кызыла пройдет сельхозярмарка «Золотая осень — 2022»
• Архив выпусков
 

06.10.22


— Тывада мал чемин белеткээр кампания доозулган
— Республиканың эмнелгезинде чүрек болгаш хан-дамыр аарыгларын эмнээр кардиология салбырын ажыткан
— Тыва бүргүтчүлер Моолда
• Архив выпусков