Ажык чугаа. Буян Башкы ( эфир: 03.06.2017)

Май 26-дан июнь 24-ке чедир Тывага Ыдыктыг ай Сака Давааны эрттирген. Ыдыктыг ай дээрге чүл ол? Кижи бүрүзү бо айда бодун канчаар алдынарыл. Черле шажын чүдүлге бистерниң амыдыралывыска кайы-хире ужур-дузалыгыл, дээш оон-даа өске чүдүлгеге хамаарышкан айтырыгларны Буян башкы бо дамчыдылгага тайылбырлаар.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков