Медээ 06 06 17

06.06.17 Июнь 8-те 2016 чылда Тываның бюджединиң күүселдезиниң ажык дыңнаашкыннары болур. Кызылга аныяктар политиказының талазы-биле ажылдап турар активчилерниң аразынга «Школа» деп төлевилелди чоруткан. Александр Пушкинниң төрүттүнген хүнүнге поэзия кежээзин организастаан. Хөглүг болгаш тывынгырлар клувунуң «Азия төвү» школачылар лигазының Кубогунуң түңнел кезээ болуп эрткен.


06.06.17

Июнь 8-те 2016 чылда Тываның бюджединиң күүселдезиниң ажык дыңнаашкыннары болур.


Кызылга аныяктар политиказының талазы-биле ажылдап турар активчилерниң аразынга «Школа» деп төлевилелди чоруткан.


Александр Пушкинниң төрүттүнген хүнүнге поэзия кежээзин организастаан.


Хөглүг болгаш тывынгырлар клувунуң «Азия төвү» школачылар лигазының Кубогунуң түңнел кезээ болуп эрткен.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков