Медээ 26 06 17

26.06.17 Бо хүннерде Тываның девискээринде 21 муң 975 гектар шөлде 30 арга- арыг өртери хып турар. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилели Барыын-Хемчик кожуунда уламчылап турар. ТР-ниң националдар херектериниң талазы- биле агентилели база Каа-Хем кожууннуң чагыргазы республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге орус культураның регионнар аразында ийи дугаар чыл эрттер фестивалы болуп эрттер Сизим суурга пресс-турну […]


26.06.17

Бо хүннерде Тываның девискээринде 21 муң 975 гектар шөлде 30 арга- арыг өртери хып турар.


«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилели Барыын-Хемчик кожуунда уламчылап турар.


ТР-ниң националдар херектериниң талазы- биле агентилели база Каа-Хем кожууннуң чагыргазы республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге орус культураның регионнар аразында ийи дугаар чыл эрттер фестивалы болуп эрттер Сизим суурга пресс-турну организастаан.


Бо чылгы төрүлде компаниязының түңнелдери- биле чаш анай хураганның баш саны 400 муң чедир немешкен.


Изиг хүннерде Тываның хемнер, хөлдеринге чоннуң айыыл чок чоруун хандырары биле база сугга дужуп, өлуп хораар чоруктарның санын эвээжедир сорулга биле июнь 26-дан, июль 2-ге чедир хыналда профилактиктиг операцияны чорудар.


Тываның күрүне университединде студентилерниң «Медиа-М» деп медээ тайылбырлыг төву ажыттынган.


 

03.02.23


-Туве усилена профилактическая работа с населением из-за инцидентов с угарным газом.


-ДОМ.РФ готов выступить оператором льготной ипотеки в Туве


-Судебные приставы внедрили в работу бота-помощника


• Архив выпусков
 

03.02.23


-Росcияның Чазак даргазынын оралакчызы Виктория Абрамченко-биле Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ужурашкан


-Адалар чөвүлели 10 чыл болган


-Февральда дыштаныр хүннер немежи берген


• Архив выпусков