Медээ 26 06 17

26.06.17 Бо хүннерде Тываның девискээринде 21 муң 975 гектар шөлде 30 арга- арыг өртери хып турар. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилели Барыын-Хемчик кожуунда уламчылап турар. ТР-ниң националдар херектериниң талазы- биле агентилели база Каа-Хем кожууннуң чагыргазы республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге орус культураның регионнар аразында ийи дугаар чыл эрттер фестивалы болуп эрттер Сизим суурга пресс-турну […]


26.06.17

Бо хүннерде Тываның девискээринде 21 муң 975 гектар шөлде 30 арга- арыг өртери хып турар.


«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» деп губернатор төлевилели Барыын-Хемчик кожуунда уламчылап турар.


ТР-ниң националдар херектериниң талазы- биле агентилели база Каа-Хем кожууннуң чагыргазы республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге орус культураның регионнар аразында ийи дугаар чыл эрттер фестивалы болуп эрттер Сизим суурга пресс-турну организастаан.


Бо чылгы төрүлде компаниязының түңнелдери- биле чаш анай хураганның баш саны 400 муң чедир немешкен.


Изиг хүннерде Тываның хемнер, хөлдеринге чоннуң айыыл чок чоруун хандырары биле база сугга дужуп, өлуп хораар чоруктарның санын эвээжедир сорулга биле июнь 26-дан, июль 2-ге чедир хыналда профилактиктиг операцияны чорудар.


Тываның күрүне университединде студентилерниң «Медиа-М» деп медээ тайылбырлыг төву ажыттынган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков