Хүндүлээчел көдээ чер

«Көдээ тараачын хүндүлээчел чорук» деп делегейниң агротурисчи федерациязының баштайгы үндезилекчилериниң бирээзи Жан-Мари Перье база «Россияның чараш суурлары» деп төлевилелдиң президентизи Александр Мерзлов олар ажылчын сургакчылашкын биле бир- ле дугаар Тывада аалдап келгеннер.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков