Чурттаарынга таарымчалыг хоорай.

Кызылдың мериязы Найысылалдың х=й аал чурттаар бажыңнарының аразынга байырлыг хемчеглерни эрттирген. Бичии уругларга солун мөөрейлерден аңгыда чыылган чонга «Чурттаарынга таарымчалыг хоорай» деп программаның төлевилелин хоорай чагыргазының төлээлери таныштырган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков