Доос-кара хамык куртан камгаланыыл

Чайгы үеде огородчулар болгаш садчыларның тарып алган ногаа аймаа, база кат-чимизинге бок унуштер болгаш курт кымыскаяктар улуг хораны чедирип турар. Олардан канчаар камгаланырының дугайында тускай эртмениг специалистерниң арга-сүмези.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков