Келир үениң кызыгааржылары.

Чаа өөредилге чылында бир дугаар Кызыгааржы угланыышкынныг кадет класс ажыттынар. Бо хүннерде шилилге комиссиязының ажылы дооступ турар.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков