Медээ 27 07 17

27.07.17 Бо хүн Кызылдың чурттакчылары Каң-оол Торжааевич база Зоя Хомушкуевна Хомушкулар бриллиант кудазын Хамааты байдал актылар бижидилгезин чорудар албан черинге байырлыг байдалга эрттиргеннер. Моолда мал-маганның баш саны 80 ажыг млн. чедир өскен. Барыын-Хемчик кожуунуң орук тудуг эргелелиниң директорунуң буруузу-биле 50 ажылдакчы ниитизи биле чартык миллион рубль түңнүг акша-шалының албаан бооп турар. «Чечектелген Кызыл» деп мөөрей […]


27.07.17

Бо хүн Кызылдың чурттакчылары Каң-оол Торжааевич база Зоя Хомушкуевна Хомушкулар бриллиант кудазын Хамааты байдал актылар бижидилгезин чорудар албан черинге байырлыг байдалга эрттиргеннер.


Моолда мал-маганның баш саны 80 ажыг млн. чедир өскен.


Барыын-Хемчик кожуунуң орук тудуг эргелелиниң директорунуң буруузу-биле 50 ажылдакчы ниитизи биле чартык миллион рубль түңнүг акша-шалының албаан бооп турар.


«Чечектелген Кызыл» деп мөөрей уламчылап турар.


Дүүн кежээ республиканың девискээринге күштүг хат чаъс диңмирээшкини болган түңнелинде Кызылдың чамдык черлерге электри чырыы өшкен турган.


Бөгүн Тываның Арбитраж судунга Россияның күрүнениң эрге хоойлу университелиниң Томскыда салбырының доозукчуларынга дипломнарны байырлыг байдалга тывыскан.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков