Рак аарыгларынга удур демисел.

Бо чылын Тываның кадык-камгалал яамызы «Рак аарыгларынга удур шимчээшкин» деп төлевилелди боттандырып эгелээн. Сөөлгү каш чылдарда онкологтуг аарыглыг кижилерниң саны көвүдеп турары хөй-ниитини дүвүредип турар.


 

03.03.21

Власти республики ожидают российский правительственный десант


Судебные приставы Тувы акцентируют работу по социальному блоку


Технический прогресс и наука, или как археологи используют дроны

• Архив выпусков
 

03.03.21

Тыванын экономика яамызы 2020 чылда шалыңы өзүлделиг адырларны тодараткан


63-кү «Кызылдың хүндүлүг хамаатызын» май 1-ге чедир бадылаар


«Чоннуң сүлдези» Тожу биле Тере-Хөлге чедер

• Архив выпусков