Септелге ажылдары үе-шаанда доостуур

Чайгы школаларда болгаш бичии уруглар садтарында септелге ажылдары кидин-түлүк. Амгы үеде чаа өөредилге чылында уругларны чогуур байдалга уткуп алыр дээш күжениишкинниг ажылдар чоруп турар. Удавас бир неделя болгаш Кызыл хоорайның чагыргазы найысылалда өөредилге черлериниң белеткелин хынап кириптер.


 

03.12.21

– Педагоги Тувы работают в ожидании сентябрьских и октябрьских зарплат


-Власти республики пересматривают тарифы у частных маршрутных такси


-Ситуация с коронавирусом в регионе медленно, но верно стабилизируется


• Архив выпусков
 

03.12.21

– Күрүне Думазының даргазының оралакчызы Шолбан Кара-оол улуг хүрээнин тудуун көрген


– Чөөн-Хемчик кожуун вакцинация планын күүседипкен


-СПИД –ке удур хемчеглерни эрттирген


• Архив выпусков