Септелге ажылдары үе-шаанда доостуур

Чайгы школаларда болгаш бичии уруглар садтарында септелге ажылдары кидин-түлүк. Амгы үеде чаа өөредилге чылында уругларны чогуур байдалга уткуп алыр дээш күжениишкинниг ажылдар чоруп турар. Удавас бир неделя болгаш Кызыл хоорайның чагыргазы найысылалда өөредилге черлериниң белеткелин хынап кириптер.


 

18.06.21

– Наполняемость зрелищно-развлекательных учреждений в Туве не должна превышать 50 %.


– В пяти кожууннах Тувы завершен сев зерновых.


-В Туве четверо выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ.


• Архив выпусков
 

18.06.21

-Эпидемиологтуг нарын байдалды тургуспас дээш.


-Кызылда база бир КОВИД-ке вакцинация кылыр пунктуну ажыткан.


-Чаңгыс чер чурттугларын мегелеп турган нүгүлчүлер яланы чүктээр.


-Кызылда Өг-бүле скверинде чаа спортчу шолчүгешти кылып турар.


• Архив выпусков