Тывада сайгарлыкчы чорук

«Тыва — келир үеде сайзыралдың девискээри» деп аныяктарның шуулганы 3 хүн уламчылаан. Тываның Чазаанга «Экономика. Сайгарлыкчы чорук болгаш чаартылгалар» деп секцияга бойдус курлавырлары шинчилээр Инститтутуң эртемденнери болгаш Россияның Улусчу ажыл-агый Академиязының кежигүннери Тываның 2030 чылга чедир сайзыралынга хамаарыштыр илеткелдери-биле таныштырган.


 

03.12.23


 • В России условия льготной ипотеки могут быть пересмотрены

 • У алиментщика взыскали земельный участок

  • В Туве объявлен месячник борьбы с волками

  • Архив выпусков
   

  03.12.23


 • Россияда чиигелделиг ипотеканы эде көрүп болур

 • ТР-ниң ИХЯ-га шаңналдарны тывыскан

  • Алимент төлевес аданың чер участогун оглунга берипкен

 • • Архив выпусков