“Улуг-Хем сайзыра, Улуг-Хем алдаржы”

Улуг-Хем кожуун республикада өске районнарны мурнап, бирги Наадымны эрттирген. Бо чылын байырлалдың программазы бир онзагай ылгалдыг болган. Чаңчылчаан хемчеглерден аңгыда этнокультурлуг төптү ажыткан. Ооң-биле чергелештир хөй санныг мөөрейлерлиг «Чайлаг» байырлалын база киирген.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков