“Улуг-Хем сайзыра, Улуг-Хем алдаржы”

Улуг-Хем кожуун республикада өске районнарны мурнап, бирги Наадымны эрттирген. Бо чылын байырлалдың программазы бир онзагай ылгалдыг болган. Чаңчылчаан хемчеглерден аңгыда этнокультурлуг төптү ажыткан. Ооң-биле чергелештир хөй санныг мөөрейлерлиг «Чайлаг» байырлалын база киирген.


 

02.03.21

Сейчас республика пока готовит контракты по сотням объектов нацпроектов


Фирма «Верба» вносит свою лепту в деревообрабатывающую отрасль Тувы


Алкогольный бар в центре Кызыла не даёт спокойно жить горожанам

• Архив выпусков
 

02.03.21

Ак-Талда чайынды-биле демисел чоруп турар


Бо чылын Тывага 300 ажыг тудуг объектилери планче кирген


Найысылалга ширбишболга чемпионат чарлаттынган

• Архив выпусков