Хондур-дүндүр узун ээлчег.

Кызылдың Россгострах оран-савазында бо хүннерде автомашиналарын камгаладып алыр дээн кижилер сыңышпайын турар. Чаңгыс специалисттиң чааскаан хүлээп ап четтикпейин турарындан келген чон хондур оочурлап турар.


 

27.01.23


-Сегодня прокуратура Тувы подводит итоги работы за год


-В Туве посещаемость современных библиотек выросла на 40%


-В Туве вышли в свет мемуары о тувинских добровольцах


• Архив выпусков
 

27.01.23


-Тес-Хемден дорамчылаткан оолду Кызылда эмнеп турар


-Чаа хүрээде Шагаада ажыдыышкынга белеткенип турар


-Чаа уруглшар садын ажыткан


• Архив выпусков