Чаа станция ажыттынган

Хууда бажыңнарның арыгланыр черлеринден болгаш чуунду оңгарларындан хирлиг сугну төгер тускай чер чок бооп турганы хоорайның чагыргазынга берге айтырыг турган. Каш ай бурунгаар чуунду болгаш бок артынчыларын төгер станцияның ажыттынганы айтырыгны үзе шиитпирлээн. 24 шактың дургузунда станция 30 автомашиналарны хулээп ап турар.


 

09.03.21

Тува будет налаживать производство шерсти и тканей полного цикла


В регионе с успехом завершились дни культуры Костромской области


Артисты известных ансамблей Кызыла встретили Масленицу в Эрзине

• Архив выпусков
 

09.03.21

МАРТ 8-те Тываның Баштыңы авазынга видеоклипти үндүрген


Байырлал хүнүнде «Автоледилер» чаржып турганнар


Национал театр ачы-буян акциязын чарлаан

• Архив выпусков