Чаа станция ажыттынган

Хууда бажыңнарның арыгланыр черлеринден болгаш чуунду оңгарларындан хирлиг сугну төгер тускай чер чок бооп турганы хоорайның чагыргазынга берге айтырыг турган. Каш ай бурунгаар чуунду болгаш бок артынчыларын төгер станцияның ажыттынганы айтырыгны үзе шиитпирлээн. 24 шактың дургузунда станция 30 автомашиналарны хулээп ап турар.


 

23.06.21

-В республике продолжает нарастать волна заражённых коронавирусом.


-Медики Тувы используют новую медтехнику при лечении своих пациентов.


-Древний тувинский край продолжает удивлять российских исследователей.


• Архив выпусков
 

23.06.21

-Тываның эки ажылдыг эмчилери квартираларны болгаш акша шаңналдарын алыр.


-Июль 8-9 хүннеринде бистиң республикавыска тудугжулар форуму болур.


-Кыдат аян-чорукчунуң иштики делегейин Россия өскерткен.


• Архив выпусков