Чадаг-чарыштың тергиини кырган-ача

Красноярск хоорайга Россия чергелиг чадаг чарыш маргылдаазынга 56 база 67 хар-назылыг тыва спортчулар чедиишкинниг киришкен. Ольга Ондар бирги, Борис Хертек үшкү база Айдың Иргит беш дугаар шаңналдыг черлерге төлептиг болган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков