«Шолбан сылдыс» хөрээн каастаан

Көдээ ажыл-агый адырында хөй чылдарда ак-сеткилдиг ажылдап чоруур, хөй-ниитичи Мөңгүн-Тайга кожууннуң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези Мөген- Бүренниң директору Өшкү-Саар Ооржак Моолдуң эң Дээди шаңналы «Шолбан сылдыс» деп хөрек демдээнге төлептиг болган.


 

26.02.21

Туве дополнительно сняли ограничения по коронавирусу


За один день изъято 12 тонн алкогольного контрафакта


В В Туве проведен турнир по киберспорту


• Архив выпусков
 

26.02.21

Коронавируска удур чамдык кызыгаарлаашкыннарны ап каапкан


Кызылда үерге баш бурунгаар белеткел чоруп турар


Хавырган спирттиң хемчээли чартык тонна чеде берген

• Архив выпусков