Эмниг-домнуг аржаанарым

Эрткен чылын аржааннар шинчилээр болгаш туризм лабораториязы база Россияның Орус географтыг ниитилели Тываның аржаананарын бүрүнү-биле шинчилээр талазы-биле грантыны ойнап алган. Томск, Иркутск болгаш Тываның эртемденнери Тожунуң, Чаа-Хөлдүң болгаш Каа-Хем кожууннарның аржааннарының эм-шынарын 20 хонуктуң дургузунда шинчилээн.


 

01.02.23


-Около 700 противопожарных извещателей будут установлены в домах жителей Тувы


-В Туве определили места проведения обряда «Сан салыр» на Шагаа


-Театр моды ТувГУ «Скифы» стал обладателем Гран-при международного конкурса


• Архив выпусков
 

01.02.23


-Тываның Баштыңы Россияның иштики херектер министри-биле ужурашкан


-Кызылдың ыттарынга хоргаадал черин тудуп эгелээн


-Хоочунга дузаны чедирген


• Архив выпусков