Эмниг-домнуг аржаанарым

Эрткен чылын аржааннар шинчилээр болгаш туризм лабораториязы база Россияның Орус географтыг ниитилели Тываның аржаананарын бүрүнү-биле шинчилээр талазы-биле грантыны ойнап алган. Томск, Иркутск болгаш Тываның эртемденнери Тожунуң, Чаа-Хөлдүң болгаш Каа-Хем кожууннарның аржааннарының эм-шынарын 20 хонуктуң дургузунда шинчилээн.


 

27.05.22

-Молодые стригали Пий-Хема применяют электрические и обычные ножницы.


-В столице Тувы открылись новые сетевые магазины группы «Красный Яр».


-Теперь в регионе будет отмечаться праздник тувинского парламентаризма.


• Архив выпусков
 

27.05.22

-Тывада 4 муң га черлерде өрттер демдеглеттинген


-Төп шериг округу өрттер өжүреринге дузалажып турар


– – Бузурукчуларның чаа аргазын приставтар сагындырганнар


• Архив выпусков