Эмниг-домнуг аржаанарым

Эрткен чылын аржааннар шинчилээр болгаш туризм лабораториязы база Россияның Орус географтыг ниитилели Тываның аржаананарын бүрүнү-биле шинчилээр талазы-биле грантыны ойнап алган. Томск, Иркутск болгаш Тываның эртемденнери Тожунуң, Чаа-Хөлдүң болгаш Каа-Хем кожууннарның аржааннарының эм-шынарын 20 хонуктуң дургузунда шинчилээн.


 

07.03.21

Премьер России и глава Тувы наметили ближайшие задачи для региона


Хорошее хозяйство – сытая семья. Мнение депутата Верховного Хурала


Экономика исправительной системы и продовольственный рынок Тувы

• Архив выпусков
 

07.03.21

Россияның Чазааның даргазы Михаил Мишустин баштаан министрлер делегациязы Тывага кээп чораан


Федералдыг министрлер-биле ажыл-агыйжы ужуражылгалар эрткен


Тывада Кострома облазының хүннери эгелээн

• Архив выпусков