Эртемнерни номдан тывар

Кызылдың национал парыгында номчулгага ынактарга эптиг арганы тургузуп, өг-бүлеге болгаш бичии уругларга арыг агаарлыг черге дыштанмышаан номчуттунар ажык дээр адаанда библиотеканы ажыткан.


 

01.03.21

Минобразования Тувы провело акцию «Пожарный извещатель – многодетным семьям»


Туве завершено следствие по делу ОПГ


В селе Бай-Хаак «Юные друзья полиции» приняли присягу


• Архив выпусков
 

01.03.21

Март 1-криминалистерниң байырлалы


Аржаана Дандаа “Россияның дефектолог башкызы -2020”-ге 2-ги черни чаалап алган


Суд приставтары рейдини чоруткан

• Архив выпусков