Кааңдаашкын, шерги болгаш чаъстар

Республикада суггур чаъстарның уржуундан мал чеминин белеткели саадап турар. Оон аңгыда, чай эгезинде изип, кааңнап турганы-биле, сиген-ширбиил эвээш унген. Бо чайын хөй санныг шартылаа, шерги база тараа-суланы хээп, кыргып каапкан. Көдээ ажыл-агый яамызы малчыннарга агаар-бойдустуң уржуундан тургустунган когаралды санап-түңнеп турар.


 

18.01.22

– В регионе бай-тайгинцы энергично развивают частный сектор экономики


-Энергетики республики опубликовали июльские цены за электроэнергию


– Артисты-народники победили во всероссийском смотре и получили грант


• Архив выпусков
 

18.01.22

– Тывада хөй-ниити черлеринге массалыг хемчеглерни эрттирерин хоруп каан


– Тываже омикрон кирип келгени-биле дистанциялыг өөредилгени киирер, киирбезин көрүп турар


– Скиф херээжен кижиниң күрүнеге туружу бедик турган


• Архив выпусков