Хөмүр чиигелдезин берип эгелээн

Республиканын кодээ суурларынга болгаш хоорайларынга амыдыралынын байдалы чегей ог-булелер хомур болгаш электри хандырылгазынга чиигелде субсидияларны ап эгелей берген.


 

22.01.21

Жителям Тувы раздают блокадный хлеб


В Кызыле откроется обновленный Центр занятости населения


Навстречу Шагаа: Лепим пельмени всей Тувой


• Архив выпусков
 

22.01.21

Дерзии өлурүүшкун херээниң истелгези доозулган


Мөңгун-Тайгада «Кыштаг»


Тыва хуурактарның байдалы

• Архив выпусков