Чемпионнар 20 медальдарлыг чанып келгеннер

Июнь 28-тен август 3-ке чедир Россияның кубогу дээш классиктиг болгаш дүрген, блиц оюннарлыг шыдыраа фестивалы 37 хуннер дургузунда уламчылаан. Аңаа Тыванын 12 бичии шыдыраачылары киришкеш, алдын, мөнгүн, хүлер үнелиг 20 медальдарны чаалап алганнар.


 

18.01.21

Следователи Тувы изучают причины гибели шахтёра в компании «Лунсин»


Эксперты исследуют последствия землетрясения в районах республики


Молодёжка ОНФ проверяет доступ детей на крыши высотных жилых домов


• Архив выпусков
 

18.01.21

Улуг-Хемде ФАП-тар тудуун хынап турган


Кызылда чаа эът-чем рыногун ажыткан


Национал театр чаа шиини бараалгаткан

• Архив выпусков