Медээ 15 09 17

15.09.17 Бо хүннерде «Аныяк өг-бүлелерге кыштаг» деп губернатор төлевилели уламчылап турар. ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турары биле 700 баш бода мал база 13 муң 600 баш хой-өшкүнү аныяк малчыннарга дамчыдып берген. ТР-ниң алдарлыг артизи Дыртык Бакызович биле ССРЭ-ниң культуразының тергиини Дадар Архиповна Монгуштар бадыланышканындан бээр 50 чылдаан оюн демдеглеп эртиреринге белеткенип турар. Тываның Национал […]


15.09.17

Бо хүннерде «Аныяк өг-бүлелерге кыштаг» деп губернатор төлевилели уламчылап турар. ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турары биле 700 баш бода мал база 13 муң 600 баш хой-өшкүнү аныяк малчыннарга дамчыдып берген.


ТР-ниң алдарлыг артизи Дыртык Бакызович биле ССРЭ-ниң культуразының тергиини Дадар Архиповна Монгуштар бадыланышканындан бээр 50 чылдаан оюн демдеглеп эртиреринге белеткенип турар.


Тываның Национал музейинде «Билиглерниң чуузазы» деп хөй-ниити лекциялары уламчылап турар. Бо удаада, самбога 2 дакпыр делегей чемпиону, Кызылдың Хүндүлүг чурттакчызы Иван Хураган өг-бүлеге патриотчу кижизидилгениң дугайында тайылбыр лекцияны номчаан.


Тываның Чазааның чанында үрер хөгжүм оркестри сентябрь 15-17 хүннеринде Алтай крайның 80 харлаанынга тураскааткан «Сибирьде күс» деп үрер хөгжүмнүң болгаш эстраданың алтай черге бирги фестивалынга барып киржир.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков