Медээ 18 09 17

18.09.17 Узбекистанның дагларында дайзыннарны тываның даг адыгжалары узуткаар. Найысылалда одалга сезону эгелээн. Хамыктың ужуру – арага. Чеди-Хөл кожуунуң 2 чурттакчызының арагалаашкыны өлүрүүшкүн биле доозулган.


18.09.17

Узбекистанның дагларында дайзыннарны тываның даг адыгжалары узуткаар.


Найысылалда одалга сезону эгелээн.


Хамыктың ужуру – арага. Чеди-Хөл кожуунуң 2 чурттакчызының арагалаашкыны өлүрүүшкүн биле доозулган.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков