Медээ 20 09 17

20.09.17 Тывага тус черниң бюджединден 700 ажыг хөй-ажы төлдүг өг-бүлелерни хөмүр болгаш ыяш биле хандырар. Тайгаже тооруктаар дээш үнген эр кижи 6 хонгаш боду чедип келген. Сентябрь 24–те «Кросс нации» «Нацияның крозу» деп чадаг чарышка маргылдааны эрттирер. Эрткен неделя дургузунда Кызылга черлик ыттар кижилерни ызырган 13 таварылгалар илереттинген. Кызылга «Вавилинская» деп 110 киловат күштүг подстанцияны […]


20.09.17

Тывага тус черниң бюджединден 700 ажыг хөй-ажы төлдүг өг-бүлелерни хөмүр болгаш ыяш биле хандырар.


Тайгаже тооруктаар дээш үнген эр кижи 6 хонгаш боду чедип келген.


Сентябрь 24–те «Кросс нации» «Нацияның крозу» деп чадаг чарышка маргылдааны эрттирер.


Эрткен неделя дургузунда Кызылга черлик ыттар кижилерни ызырган 13 таварылгалар илереттинген.


Кызылга «Вавилинская» деп 110 киловат күштүг подстанцияны ажыглалга киирер.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков