Медээлер Тыва Черде 17.10.2017

-Кызылда одалга сезону эгелээни биле хөй каът бажыңнарда чылыг хандырылгазын берипкен. Ынчалза-даа дүнелерде соок, чылыы чедишпейн турар бажыңнар ам-даа бар бооп турар.
-«Чурттарынга таарымчалыг хоорай» деп төлевилелче Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалык болгаш Ак-Довурак хоорайда каът бажыңнар база кирген.
-ТКУ-нуң орус дыл факультединиң 5-ки курзунуң 13 студентилери күрүне практиказын чедиишкинниг эртип алганнар.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков