Медээлер 04 10 17

КТРК «Тыва» санныг-чурагайлыг дамчыдылгаже албан ёзу-биле шилчээн. Тываның бурунгаар хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн. Росгвардияның дайынчылары хан солуштур кудар станцияга 12 литр чартык ханны дужааган.


КТРК «Тыва» санныг-чурагайлыг дамчыдылгаже албан ёзу-биле шилчээн.


Тываның бурунгаар хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн.


Росгвардияның дайынчылары хан солуштур кудар станцияга 12 литр чартык ханны дужааган.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков