Медээлер 04 10 17

КТРК «Тыва» санныг-чурагайлыг дамчыдылгаже албан ёзу-биле шилчээн. Тываның бурунгаар хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн. Росгвардияның дайынчылары хан солуштур кудар станцияга 12 литр чартык ханны дужааган.


КТРК «Тыва» санныг-чурагайлыг дамчыдылгаже албан ёзу-биле шилчээн.


Тываның бурунгаар хөгжүлдезин 2017 чылдың сес айларының түңнелдери херечилээн.


Росгвардияның дайынчылары хан солуштур кудар станцияга 12 литр чартык ханны дужааган.


 

20.01.21

В горных районах Тувы сохраняется опасность схода снежных лавин


Сегодня третий этап конкурса «Лучший выпускник ТувГУ-2021»


Сегодня в соцсетях прямые эфиры, посвященные празднику Шагаа


• Архив выпусков
 

20.01.21

Ш.Кара-оол коронавируска удур тарылганы шапкынчыдар даалганы берген


Тывадан солдаттың херээн сайгарып көрген


Шагааның будүү айы эгелээн

• Архив выпусков