Медээлер 10 10 17

Бо хүн Барыын-Хемчик кожууннуң чагырга черинге мал оорунга удур хурал болган. Тывага 2017 чылдың төнчүзүнге чедир ниитизи-биле 2 тонна хире алдыны казып, тывар. Даарта октябрь 11-де улуг төөгүлүг болуушкун Тываның Совет Эвилелиниң составынга каттышкандан бээр 73 чыл болур.


Бо хүн Барыын-Хемчик кожууннуң чагырга черинге мал оорунга удур хурал болган.


Тывага 2017 чылдың төнчүзүнге чедир ниитизи-биле 2 тонна хире алдыны казып, тывар.


Даарта октябрь 11-де улуг төөгүлүг болуушкун Тываның Совет Эвилелиниң составынга каттышкандан бээр 73 чыл болур.


 

20.01.21

В горных районах Тувы сохраняется опасность схода снежных лавин


Сегодня третий этап конкурса «Лучший выпускник ТувГУ-2021»


Сегодня в соцсетях прямые эфиры, посвященные празднику Шагаа


• Архив выпусков
 

20.01.21

Ш.Кара-оол коронавируска удур тарылганы шапкынчыдар даалганы берген


Тывадан солдаттың херээн сайгарып көрген


Шагааның будүү айы эгелээн

• Архив выпусков