Медээлер 27 10 17

Россияның көдээ ажыл-агыйының ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал эргелели 9 айларының түңнелдерин үндүрген. Октябрь 13-тен эгелеп ОБЯ-ның ажылдакчылары малчын коданнарга чедип өртке удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп турар. Кызылда Александр Пушкин аттыг библиотеканың ажылдакчылары эдип-чазаар колонияже үнүүшкүнү кылган.


Россияның көдээ ажыл-агыйының ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал эргелели 9 айларының түңнелдерин үндүрген.


Октябрь 13-тен эгелеп ОБЯ-ның ажылдакчылары малчын коданнарга чедип өртке удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп турар.


Кызылда Александр Пушкин аттыг библиотеканың ажылдакчылары эдип-чазаар колонияже үнүүшкүнү кылган.


 

19.01.21

В Туве проводят всеобщий инструктаж после аварии в котельной Сукпака


Полумеры к владельцам посуточных квартир приводят к жалобам жильцов


Республика прощается с выдающимся сценографом Валерием Шульгой


• Архив выпусков
 

19.01.21

Тожуда КХН «Лунсин»-ниң уургайынга 1 шахтер чок болган барымдааны истеп турар


Россияда коронавируска удур массалыг тарылга эгелээн


Крещениеде эштир езулалды эрттирбес болган

• Архив выпусков