Медээлер 27 10 17

Россияның көдээ ажыл-агыйының ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал эргелели 9 айларының түңнелдерин үндүрген. Октябрь 13-тен эгелеп ОБЯ-ның ажылдакчылары малчын коданнарга чедип өртке удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп турар. Кызылда Александр Пушкин аттыг библиотеканың ажылдакчылары эдип-чазаар колонияже үнүүшкүнү кылган.


Россияның көдээ ажыл-агыйының ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал эргелели 9 айларының түңнелдерин үндүрген.


Октябрь 13-тен эгелеп ОБЯ-ның ажылдакчылары малчын коданнарга чедип өртке удур профилактиктиг ажылдарны чорудуп турар.


Кызылда Александр Пушкин аттыг библиотеканың ажылдакчылары эдип-чазаар колонияже үнүүшкүнү кылган.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков