Медээлер 31 10 17

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай» деп төлевилел биле Кызылда чаартынган каът бажыңнарның чурттакчылары субботникти организастап эрттирген. Тывага эзирттир суксуннар садып-саарар талазы-биле хоойлуга өскерилгелерни база киирген. Тыва Респуликаның Дээди Хуралының 7-ги сесиязының 3-кү хуралынга «Административтиг чурум урээшкиннери» талазы-биле хоойлуга өскерилгелерни киирер дугайында айтырыгны чугаалашкан.


«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай» деп төлевилел биле Кызылда чаартынган каът бажыңнарның чурттакчылары субботникти организастап эрттирген.


Тывага эзирттир суксуннар садып-саарар талазы-биле хоойлуга өскерилгелерни база киирген.


Тыва Респуликаның Дээди Хуралының 7-ги сесиязының 3-кү хуралынга «Административтиг чурум урээшкиннери» талазы-биле хоойлуга өскерилгелерни киирер дугайында айтырыгны чугаалашкан.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков