Медээ 03.10.17

Эрткен дыштаныр хүннерде “Тываэнерго”акционерлиг ниитилелдиң ажылдакчылары Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда электри энергиязынга чөпшээрел чок коштунуп алган 95 хереглекчилерни ток хандырылгазындан үзе кезип, хоойлу-дүрүм хажыдыышкынын илереткен. Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурда чурттакчы чоннуң үрде манааны 80 олуттуг көдээ культура бажыңының ажыдыышкыны удавас болур. Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузаламчы көргүзер хемчеглер уламчылап турар. Бо хүннерде […]


Эрткен дыштаныр хүннерде “Тываэнерго”акционерлиг ниитилелдиң ажылдакчылары Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда электри энергиязынга чөпшээрел чок коштунуп алган 95 хереглекчилерни ток хандырылгазындан үзе кезип, хоойлу-дүрүм хажыдыышкынын илереткен.


Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш суурда чурттакчы чоннуң үрде манааны 80 олуттуг көдээ культура бажыңының ажыдыышкыны удавас болур.


Тывада 5 болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге дузаламчы көргүзер хемчеглер уламчылап турар. Бо хүннерде Чөөн-Хемчик кожуунда 77 өг-бүлелер «Социал хөмүр» деп губернатор төлевилелинче кирген.


 

07.12.21

– В Туве 115 классов отправлены на дистанционное обучение


– Цены на уголь заморожены на год


-Георгию Курбатскому присвоено звание «Почетный профессор Тувинского госуниверситета»


• Архив выпусков
 

07.12.21

– Тываның Баштыңы Москвага хөмур өртээн быжыглаан


– Спирт садып турган садыгларга торгаалдарны онааган


– Үстүү-Хүрээни баганазы, ханаларында тиглерни шинчилээри-биле хаап каапкан


• Архив выпусков