Ажык чугаа. Диинмей Балбан-оол ( эфир: 05.12.17 ч.)

2017 чылды Бүгү Россияда Экология чылы кылдыр чарлаан. Бо үениң дургузунда РФ-ке долгандыр турар бойдузувусту кадагалап, камгалаары-биле хөй доктаал, хоойлуларны чазак үндүрген, янзы-бүрү хемчеглерни база шупту регионнарга эрттирген. Бистиң Тывавыска база албан черлери, организациялар чогуур ажылдарны чоруткан. ТР-ниң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Диинмей Каадыр-оолович Балбан-оол Тываның экологиязы, бойдус камгалалынга хамаарышкан темалыг дамчыдылгага киришкен.


 

19.05.22

– В пяти районах Тувы ожидается чрезвычайная пожарная опасность


– 91 тыс. жителей Тувы должны пройти ревакцинацию от COVID-19


– Школьники из Тувы участвуют в просветительском марафоне «Новые горизонты»


• Архив выпусков
 

19.05.22

– Тываның Баштыңы маадырларның чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен


Май 19 . Пионер шимчээшкини 100 чыл болган


– 9-ку класстарга “Сөөлгү коңга” байырлалы болган


• Архив выпусков