Медээлер 13.12.17

Бо хүн полиция ажылдакчылары профессионал байырлалын демдеглеп турар. Сибирьниң чурттакчы чонунга чаа чылдың столунга турар аъш-чем дээжизиниң ортумак өртээн санап үндүрген. Найысылалдың Правобережная, Кечил-оол, Анарский бульвар, Дружба, Кочетов кудумчуларында болгаш Южный микрорайонунда алды хоккей ойнаар шөлчүгештерге ээлчег езугаар сугну кудуп дошту доңуруп турар.


Бо хүн полиция ажылдакчылары профессионал байырлалын демдеглеп турар.


Сибирьниң чурттакчы чонунга чаа чылдың столунга турар аъш-чем дээжизиниң ортумак өртээн санап үндүрген.


Найысылалдың Правобережная, Кечил-оол, Анарский бульвар, Дружба, Кочетов кудумчуларында болгаш Южный микрорайонунда алды хоккей ойнаар шөлчүгештерге ээлчег езугаар сугну кудуп дошту доңуруп турар.


 

23.03.23


-В Туве из-за распространения бруцеллёза проведут медосмотр чабанов


-Уже сейчас родителям стоит готовить документы в первые классы школ


-Власти усиливают борьбу с бюрократией в учебных заведениях страны


• Архив выпусков
 

23.03.23


-Тыва дайынчы машина-техниканы мөөңнеп турар


-Шумов алышкыларга тураскаалды тургузары-биле


-Кызылдың хоорай чагырыкчызының шаңналы дээш баг адарынга маргылдаа болур


• Архив выпусков