Медээлер 27.01.18

Тываның Хамааты камгалал болгаш Онза байдалдар албанының коллегия хуралынга эрткен чылдың түңнелдерин база 2018 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарны сайгарып турган. Январь 22-де Кызыл –Эрзин автооруунга, хоорайдан 20 км ырак черге, Кызылдын 2 чурттакчыларынын автомашиназы урелген туннелинде, тайгактааш, онгул-чингил черже кире берген турган автомашинага кижилерге КАИ ажылдакчылары дузаны коргускен. 2018 чылдын январьда Чоон-Хемчик кожуунга «Чемгерикчи инек […]


Тываның Хамааты камгалал болгаш Онза байдалдар албанының коллегия хуралынга эрткен чылдың түңнелдерин база 2018 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннарны сайгарып турган.


Январь 22-де Кызыл –Эрзин автооруунга, хоорайдан 20 км ырак черге, Кызылдын 2 чурттакчыларынын автомашиназы урелген туннелинде, тайгактааш, онгул-чингил черже кире берген турган автомашинага кижилерге КАИ ажылдакчылары дузаны коргускен.


2018 чылдын январьда Чоон-Хемчик кожуунга «Чемгерикчи инек малым» деп губернатор төлевилелдин чаа киржикчилерин тодараткан.


 

17.08.22

Сегодня в Туве День хоомея. В ЦТК Международный конкурс исполнителей горлового пения


Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 200


В селе Бурен-Бай-Хаак преображается новый православный храм


• Архив выпусков
 

17.08.22

Кожалар-биле социал-экономиктиг болгаш культурлуг харылзаалар дугуржулгазын чарган


Россияның культура министриниң оралакчызы Владимир Осинцев тудугларны хынап көрген


Айдың Монгуш- Чаан мөге!


• Архив выпусков