Медээлер 14.02.18

Тывада шээр малдың ниити оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр. Россиянын бойдус хайгааралынын яамызы тотчеглекчи чорук дээш торгаалдын тунун ковудеткен. Кызылдын уран чуул колледжинин моол студентилери торээн черинде Цагаан сарны демдеглдээрин ойнап таныштырганнар.


Тывада шээр малдың ниити оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр.


Россиянын бойдус хайгааралынын яамызы тотчеглекчи чорук дээш торгаалдын тунун ковудеткен.


Кызылдын уран чуул колледжинин моол студентилери торээн черинде Цагаан сарны демдеглдээрин ойнап таныштырганнар.


 

19.01.21

В Туве проводят всеобщий инструктаж после аварии в котельной Сукпака


Полумеры к владельцам посуточных квартир приводят к жалобам жильцов


Республика прощается с выдающимся сценографом Валерием Шульгой


• Архив выпусков
 

19.01.21

Тожуда КХН «Лунсин»-ниң уургайынга 1 шахтер чок болган барымдааны истеп турар


Россияда коронавируска удур массалыг тарылга эгелээн


Крещениеде эштир езулалды эрттирбес болган

• Архив выпусков