Медээлер Тыва Черде 15 03 2018

— Тываның тудугжуларының бирги шуулганы улусчу чогаадылга бажыңынга болган.
— Хоорай иштинге немей чаа маршруттар угланныышкыннарын ажыдар, база ол ышкаш РФ-тин Президентизиниң соңгулда хүнүнде немелде маршруттар ажыттынар.
— 2018 чылда Тываның көдээ ажыл-агый яамызынга мелиорация ажылынга федералдыг бюджеттен 20 миллион рубльди, республиканың бюджединден барык 4 миллион рубльди аңгылаан.
— Күрүне думазының депутады Лариса Шойгу «Совет Тываның тургузукчулары» деп чаа номну таныштырган.


 

17.08.22

Сегодня в Туве День хоомея. В ЦТК Международный конкурс исполнителей горлового пения


Суточный прирост носителей коронавируса в Туве достиг 200


В селе Бурен-Бай-Хаак преображается новый православный храм


• Архив выпусков
 

17.08.22

Кожалар-биле социал-экономиктиг болгаш культурлуг харылзаалар дугуржулгазын чарган


Россияның культура министриниң оралакчызы Владимир Осинцев тудугларны хынап көрген


Айдың Монгуш- Чаан мөге!


• Архив выпусков