Медээлер Тыва Черде 21 03 2018

— Республиканың шериг комиссариады эрткен күскү келдиртиишкинниң түңнелдерин үндүрген.
— Оор кижиниң оруу мунгаш. Кызылга улгады берген назылыг кижилерни хөй удаа үптеп, амдажый берген 16 харлыг элээди оолду полиция ажылдакчылары тудуп алганнар.
— Кызылга 11 харлыг школачы уругже черлик ыттар халдаан түңнелинде когараан кижи эът-кежинде янзы-буру кемдээшкиннерни алган.
— Тываның Корней Чуковский аттыг ном саңынга «Найыралдын өрээлин» байырлыг байдалга ажыткан .


 

23.03.23


-В Туве из-за распространения бруцеллёза проведут медосмотр чабанов


-Уже сейчас родителям стоит готовить документы в первые классы школ


-Власти усиливают борьбу с бюрократией в учебных заведениях страны


• Архив выпусков
 

23.03.23


-Тыва дайынчы машина-техниканы мөөңнеп турар


-Шумов алышкыларга тураскаалды тургузары-биле


-Кызылдың хоорай чагырыкчызының шаңналы дээш баг адарынга маргылдаа болур


• Архив выпусков