Медээлер 27.04.18

ГИБДД ажылдакчылары Кызылдың кудумчузунга орук кежип чыткан чадаг кижини өлур таварыпкан чолаачыны тодарадып турар. Россияның Тывада кызыгаар Эргелелинге кызыгаар шериглериниң тургустунганындан 100 чыл оюнга тураскааткан өөредилге-методикалыг чыышты эрттирген. Тываның күрүне университединиң командаларының аразынга «Тилгениң оруу-биле» деп аттыг спортчу-тоогулуг квест болуп эрткен.


ГИБДД ажылдакчылары Кызылдың кудумчузунга орук кежип чыткан чадаг кижини өлур таварыпкан чолаачыны тодарадып турар.


Россияның Тывада кызыгаар Эргелелинге кызыгаар шериглериниң тургустунганындан 100 чыл оюнга тураскааткан өөредилге-методикалыг чыышты эрттирген.


Тываның күрүне университединиң командаларының аразынга «Тилгениң оруу-биле» деп аттыг спортчу-тоогулуг квест болуп эрткен.


 

18.01.21

Следователи Тувы изучают причины гибели шахтёра в компании «Лунсин»


Эксперты исследуют последствия землетрясения в районах республики


Молодёжка ОНФ проверяет доступ детей на крыши высотных жилых домов


• Архив выпусков
 

18.01.21

Улуг-Хемде ФАП-тар тудуун хынап турган


Кызылда чаа эът-чем рыногун ажыткан


Национал театр чаа шиини бараалгаткан

• Архив выпусков