Медээлер 30.08.18

Дүүн чурттуң президентизи Владимир Путин пенсия талазы-биле хоойлужудулгаже киирер деп турар өскерилгелерге хамаарыштыр Россияның хамаатыларынга телекыйгырыгны кылган. Кызылдың «Алгы-кеш» заводу районда Доңмас-Сугну кежир көвүрүгнуң септелгезин чорудуп эгелээн. Тывада «Русский силуэт» деп аныяк дизайнерлерниң 12-ги делегей чергелиг конкурзунуң девискээр чадазының ажылы уламчылап турар. Бо чылдың эрткен 7 айларында Кызыл кожуннуң девискээринге 25 орук озал-ондактары демдеглеттинген.


Дүүн чурттуң президентизи Владимир Путин пенсия талазы-биле хоойлужудулгаже киирер деп турар өскерилгелерге хамаарыштыр Россияның хамаатыларынга телекыйгырыгны кылган.


Кызылдың «Алгы-кеш» заводу районда Доңмас-Сугну кежир көвүрүгнуң септелгезин чорудуп эгелээн.


Тывада «Русский силуэт» деп аныяк дизайнерлерниң 12-ги делегей чергелиг конкурзунуң девискээр чадазының ажылы уламчылап турар.


Бо чылдың эрткен 7 айларында Кызыл кожуннуң девискээринге 25 орук озал-ондактары демдеглеттинген.


 

20.01.21

В горных районах Тувы сохраняется опасность схода снежных лавин


Сегодня третий этап конкурса «Лучший выпускник ТувГУ-2021»


Сегодня в соцсетях прямые эфиры, посвященные празднику Шагаа


• Архив выпусков
 

20.01.21

Ш.Кара-оол коронавируска удур тарылганы шапкынчыдар даалганы берген


Тывадан солдаттың херээн сайгарып көрген


Шагааның будүү айы эгелээн

• Архив выпусков