Медээлер 08.10.18

Күскү дүжүт ажаалдазы барык дооступ турар. Тываның эмчилери ангиопластиканы ажыглай берген. Аналогтуг телевидение 3 ай болгаш соксаар. ТКУ-нуң студентизи самбога алдын медальды чаалап алган. Аспас дизе, телефонажыңар.


Күскү дүжүт ажаалдазы барык дооступ турар.


Тываның эмчилери ангиопластиканы ажыглай берген.


Аналогтуг телевидение 3 ай болгаш соксаар.


ТКУ-нуң студентизи самбога алдын медальды чаалап алган.


Аспас дизе, телефонажыңар.


 

19.01.21

В Туве проводят всеобщий инструктаж после аварии в котельной Сукпака


Полумеры к владельцам посуточных квартир приводят к жалобам жильцов


Республика прощается с выдающимся сценографом Валерием Шульгой


• Архив выпусков
 

19.01.21

Тожуда КХН «Лунсин»-ниң уургайынга 1 шахтер чок болган барымдааны истеп турар


Россияда коронавируска удур массалыг тарылга эгелээн


Крещениеде эштир езулалды эрттирбес болган

• Архив выпусков